1 - 5 [6] >>>
1 . VERENIGING ECODORP : UITGANGSPUNTEN & DOELSTELLINGEN
2 . ONTSTAAN EN INSPIRATIE
3 . DE ORGANISATIE IN ACTIE
4 . Plan van Aanpak Vereniging Ecodorp
5 . BELANGSTELLING EN LIDMAATSCHAP
bladerbalk >>>
VERENIGING ECODORP : UITGANGSPUNTEN & DOELSTELLINGEN

Het uiteindelijke doel van de Vereniging Ecodorp is om een grote leef-, woon- en werkgemeenschap (ecodorp) met enkele honderden bewoners in Nederland te realiseren, waarin gemeenschapszin, ecologie en spiritualiteit centraal staan.

Uitgangspunten hierbij zijn:

  • samenleven met anderen in vrijheid, verbondenheid, zorg en respect voor elkaar
  • leven in harmonie met de natuur en het natuurlijke milieu
  • geÔnspireerd leven met aandacht voor bewustwording, groei en heling op alle niveaus
  • integratie van wonen, werken en recreŽren
  • een mens- en milieuvriendelijke architectuur en omgeving helpen creŽren
  • opgedane inspiratie, kennis en ervaringen doorgeven.

Op weg naar het uiteindelijke doel ontwikkelt en ondersteunt de vereniging ook kleinere leef-, woon- en werkgemeenschappen, alsmede ecowijken en allerlei vormen van gezamenlijke woonprojecten waarin bovenstaande visie en uitgangspunten inspiratiebron zijn.

Wil je meer weten over