Welkom bij de Vereniging Ecodorp!

Op deze website kun je informatie vinden over de Vereniging Ecodorp, haar projecten en de initiatieven van haar leden. Bovendien functioneert de website als interactief kanaal waarlangs belangstellenden en leden met elkaar kunnen communiceren (via het prikbord) over ecodorpen, waarbij het gaat om de combinatie van ecologie, spritualiteit en gemeenschapsvorming.

Momenteel (2013) is er geen ecodorp-project in uitvoering waar wij als vereniging direct bij betrokken zijn. Er zijn een paar initiatieven afgerond (klik op ‘Projecten’) en we hebben wat ijzers in het vuur voor toekomstige locaties. Tevens is er, of wordt er gezocht naar, samenwerking met organisaties met overeenkomstige doelstellingen.

Op de laatste algemene ledenvergadering is besloten om de vereniging een relatief sluimerend bestaan te gunnen. Het huidige bestuur bezint zich op een verschuiving van de focus van de vereniging van een projectorganisatie naar een netwerkorganisatie.

De leden en meer dan 1.500 belangstellenden van de Vereniging Ecodorp ontvangen de Nieuwsbrief. In deze Nieuwsbrief vind je nieuws over de activiteiten van de leden, van de verschillende ecodorp-projecten en van het Global Ecovillage Network (GEN).

Heb je belangstelling en wil je graag de nieuwsbrief ontvangen
Klik dan op Aanmelden.

Ben je al wel belangstellende en wil je lid worden of wil je meer informatie, dan kun je contact opnemen met het secretariaat:

Vereniging Ecodorp
Lederambachtstraat 113, 1069 HM Amsterdam
Postbank: NL82 INGB 0009 4777 72
E-mail: info@ecodorp.nl

Ecodorp kort
Tip van de webmaster:
Vragen omtrent uw account, attenderings- mailtjes, aan- of afmelding, nieuwsbrief stelt u via ledenadministratie[at]ecodorp.nl

Algemene vragen via
info[at]ecodorp.nl

Nieuwsbrief 2011 -2
- Van het bestuur
- Notulen van ALV dd. 6 maart 2011
- Rondje langs Nederlandse ecodorp-projecten
- Ecodorp Mooi Gaasterland
- Verslag bezoek Mooi Gaasterland 19 maart jl. door Erna Alexandra Jansen
- Verslag bezoek Mooi Gaasterland 10 april jl. door Arij van de Kooij
- Verslag bezoek Mooi Gaasterland 19 juni jl. door Arij van de Kooij